به هنر شکل دادن و نقش‌پردازی سنگ از طریق برش، تراش، خراش و تلفیقی به‌منظور ساخت و تزئین اشیا یا ابزارهای مختلف سنگ تراشی می کنند. از کاربردهای مهم سنگ تراشی می توان به تولید و طراحی سنگ قبر، سنگ های تزئینی نماهای ساختمان و سنگ های زینتی اشاره نمود. در این بخش لیستی از سنگ تراشی ها را به شما معرفی میکنیم.