در بسیاری از فصول سروکله حشرات و حیوانات موذی فراوانی در حانه ها پیدا می شود. مشاهده سوسک، مگس، هزارپا، موس و … برای اهالی خانه حتما آزاردهنده خواهد بود.  علاوه بر آن حضور بسیاری از این حشرات و حیوانات می تواند باعث ایجاد بیماری شود. سمپاشی موثرترین و بهترین راه برای مقابله با این موجودات مزاحم و موذی است. در ابن بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات سمپاشی را به شما معرفی می کنیم.