ریسندگی فرایند تبدیل الیاف به نخ است که با توجه به اهمیت نخ و کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله پر اهمیت ترین بخش های صنعت به شمار می رود. در این بخش لیستی از مراکز ریسندگی را به شما معرفی می کنیم.