ابزار خنک کننده ای که موجب گردش مایع خنک ککننده درو موتور می شود رادیاتور نام دارد. هر خودرو حداقل یک رادیاتور دارد.با توجه به اهمیت دمای موتور رادیاتور ماشین باید همواره چک شود و در صورت بروز مشکل در آن حتما به متخصص رادیاتورسازی مراجعه شود. در این بخش لیستی از رادیاتورسازی ها را به شما معرفی می کنیم.

این سیستم کنترل دمای ماشین که باعث هدایت آب می شود باید دائما توسط راننده بررسی و چک شود.

رادیاتور خودرو یک وسیله ی خنک کننده ی اساسی می باشد که موجب گردش مایع خنک کننده به دور موتور می باشد.