دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یکی از مهمترین خدمات شهری محسوب می شوند. دفاتر اسناد رسمی دفاتری هستند که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، برای ثبت اسناد و املاک و رسمیت بخشیدن به آنها طبق مقررات و ضوابط خاصی فعالیت می کنند. دفاتر ازدواج و طلاق نیز محل ثبت رسمی ازدواج و طلاق هستند که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند. در این بخش لیستی از دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را به شما معرفی می کنیم.