درمانگاه کودک عموما دارای بخش های مختلف برای کودکان می باشد. که دارای پزشک عمومی و متخصص، دندانپزشکی، داروخانه، مامایی، رادیولوژی، آزمایشگاه و … است. در صورت بروز هرگونه مشکل برای کودکان می توان برای رفع آن ها به درمانگاه کودکان مراجعه نمود.