درب اتوماتیک، به درهایی که باز و بسته شدن آنها ازطریق حسگرهای حرکتی یا ریموت های کنترل انجام میگیرد ، درب اتوماتیک می گویند. درب های متحرک فروشگاه ها، بانک ها، پارکینگ منازل ویلایی و مجتمع های مسکونی، مراکز خدماتی و بیمارستان ها از جمله کاربردهای درب های اتوماتیک می باشد. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده درب های اتوماتیک را به شما معرفی می کنیم.