به نگه داری حیواناتی از قبیل گاو، گوسفند، بز و … در مراتع و چراگاه های طبیعی به صورت سنتی دامداری می گویند. با توجه به استفاده های فراوانی که از گوشت، شیر،پشم و … این حیوانات می شود، باید گفت دامداری نیز به همان نسبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بخش لیستی از دامداری ها را به شما معرفی میکنیم.