خیاطی از شاخه های مهم پوشاک به حساب می آید. با وجود تنوع زیاد انواع لباس های آماده و بازاری و مراکز فروش پوشاک هنوز هم هستند آقایانی که، برای اینکه بتوانند لباسی با طرح و مدل دلخواه خود داشته باشند و یا در لباس خریداری شده خود تغییراتی انجام دهند به خیاط مردانه مراجعه می کنند. در این بخش لیستی از مراکز خیاطی زنانه را به شما معرفی می نماییم.