خیاطی از شاخه های مهم پوشاک به حساب می آید. با وجود تنوع زیاد انواع لباس های آماده و بازاری و مراکز فروش پوشاک هنوز هم هستند بانوانی که، برای اینکه بتوانند لباسی با طرح و مدل دلخواه خود داشته باشند به خیاط زنانه مراجعه می کنند و با ارائه پارچه مورد نظر خود به خیاط اقدام به دوخت لباس مینمایند. در این بخش لیستی از مراکز خیاطی زنانه را به شما معرفی می نماییم.