شستشو برای سال‌ها یک فعالیت خانگی متداول بوده ‌است. اما سالهاست که با روی کار آمدن شیوه ای نوین و گسترش خشک شویی ها ، بسیاری از افراد ترجیه می دهند برای شستشو و اتوکشی برخی از لباس های خود به خشکشویی ها مراجعه کنند. در این روش بدون دخالت آب و از طریق محلول شیمیایی اقدام به تمیز کردن لک های البسه می کنند. در این بخش لیستی از خشک شویی  ها را به شما معرفی می کنیم.