خرازی ها فروشگاه هایی هستند که در آنها ابزار مورد نیاز خیاطی و هنرهای دستی مانند گلدوزی، ملیله دوزی، منجوق دوزی، روبان دوزی و غیره ارائه می شوند. ابزاری مانند دکمه، قرقره نخی، کش پرده، لایه پرده و … در این فروشگاه ها به فروش می رسند. در این بخش لیستی از خرازی ها را به شما معرفی می کنیم.