خدمات کشاورزی شامل مواردی مانند فرآوری نهاده های گیاهی، تولید نباتات و گیاهان، ساخت، تولید، بسته بندی، ورود و توزیع کلیه آفات نباتی و علف کش ها، حشرات مفید و انگل های مورد استفاده برای آفات نباتی، توزیع و فروش سموم دفع آفات گیاهان، ورود ریشه، بذر پیاز قلمه، نهال و … می باشند. و همواره مراکزی جهت ارائه این خدمات وجود دارند که در این بخش لیستی از آنها را به شما معرفی میکنیم.