خدمات شهری یکی از واحدهایی است که تمامی فعالیت های مربوط به شهر را انجام می دهند. خدمات شهری در گیلان با اجرای صحیح کار خود توانسته است برای شما این محیطی مناسب و تمیز را فراهم نماید. واحد خدمات شهری به جای هزینه های تمیز کردن می تواند زیر ساخت های تمیزی را برای شهر فراهم نماید و بنابراین محله، شهر و خیابان های تمیزتری را شاهد خواهیم بود. بررسی و شناخت وضعیت کمی و کیفی خدمات شهری همچون میادین میوه و تره بار ، پارکها و فضای سبز ، مراکز بهداشتی عمومی شهری ، کشتارگاه ها از جمله ارائه دهندگان خدمات شهری می باشد.

خدمات شهری در گیلان


در عصر حاضر توسعه روزافزون شهرنشيني از جمله مشخصه‌های اساسي است. امروزه مشاهده می کنیم در كشورهاي پيشرفته بيش از 90 درصد مردم در شهرها زندگي مي‌كنند. شهرهايي كه قادر به فراهم سازي زندگي ای مرفه و توام با خوشبختي براي شهروندان خود هستند. به علاوه شاهد هستيم كه كشورهاي درحال‌توسعه نيز روندی مشابه را در زمينه توزيع جمعيت درپيش گرفته اند. مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها پديده‌اي اجتناب‌ناپذير است كه تمامي كشورهاي جهان سوم و درحال توسعه با آن دست به گريبان هستند. اگرچه اين پديده، طبيعي است اما عدم‌توانايي دولت‌هاي اين كشورها، در توسعه همه‌جانبه و پايدار شهرها، باعث ظهور پيامدهاي ناخوشايند فرهنگي و اقتصادي براي مردم شده است.

خدمات شهري از جمله مهم ترین عرصه‌هاي رقابتي در حيطه‌ خدمات رساني می باشد. مطالعه روند تكامل مديريت، پيشرفت خدمات شهري و رشد فكري افراد، ما را در خدمات شهري، درمقابل سه مرحله اساسي قرار مي‌دهد كه بايد بكوشيم با برنامه‌ريزي جدي و متعهدانه، فرآيند گذار از اين مراحل را پشت سر بگذاريم:

در مرحله اول روزمرگي و تلاش براي رفع نيازهاي اوليه شهروندان

برمبناي شواهد و قراين و تجربيات خود، بيشتر به نظر مي‌رسد ما در اين مرحله حضور داريم. در اين مرحله، مديران شهري به برنامه‌ريزي بلندمدت و جامع نمي‌پردازند و بيشتر مي‌كوشند در حد امكانات، منابع و بودجه‌ها به رفع نيازهاي اوليه شهروندان بپردازند. در چنين حالتي، نظرات شهروندان چندان موردتوجه قرار نمي‌گيرد و صرفاً هرآنچه انجام شود، مطلوب محسوب مي گردد. انبوهي از امور برزمين‌مانده به روشي درست يا نادرست مورد الویت بندی قرار می گیرند و به مرور زمان به انجام می رسند. هم شهروندان و هم كارمندان شهرداري، دچار روزمرگي محسوس و مزمني شده اند كه پيامد آشكار آن بی تفاوتی نسبت به شرایط فعلی می باشد.

مرحله دوم تلاشي دغدغه مندانه براي جلب رضايت شهروندان

اين مرحله كه بعد از گذار از مرحله رفع نيازهاي اوليه، ظهور مي‌كند، مديران به برنامه‌ريزي جدي، بلندمدت و آينده نگرانه با هدف جلب رضايت كامل شهروندان مي‌پردازند. پايبندي به ارزش هایی همچون رضايت شهروندان، ارتقاي كمي و كيفي خدمات، و ارزيابي مستمر عملكرد خود، توفيق در جلب رضايت شهروندان از جمله مشخصه های اصلي اين مرحله محسوب مي شود. در چنين شرايطي، نقش شهروندان نيز كمتر از مديران شهري نمی باشد. تعامل سازنده آنان با مديران و انتقال ديدگاه ها و نظراتشان نقش مهمی در توفيق مديران و شكل‌گيری شهری شكوفا دارد.

مرحله سوم كوشش خلاقانه براي ارتقاي توقعات شهروندان

در مرحله آخر، ديگر مديران صرفا به جلب رضايت شهروندان قانع نبوده و مي‌كوشند آگاهانه، توقعات آنان را افزايش دهند، چون اعتقاد دارند وجود شهروندان فرهيخته و داراي استاندارهاي بالا، آنان را در كسب موفقيت هرچه بيشتر ياری می دهد. در اين وضعيت، توسعه يافتگي به طور كامل رخ داده است و ارتقا خودجوش و مستمر رفاه، كيفيت و استاندارهای زندگي، در واقع یک ارزش محسوب می شود. در اين مرحله، بايد از مديران خلاق و دلسوز بهره گرفت.

1 2 3 124

واحد خدمات شهری در گیلان یک واحد بسیار مهم و اثر گذار در آراستگی شهری می باشد. اگر این واحد به خوبی نتواند کار خود را انجام دهد مطمئن باشید شهر در خصوص تمیزی و آراستگی دچار مشکلات زیادی خواهد شد. اگر شهروندان توجه خوبی به برخی از وظایف خدمات شهری در گیلان داشته باشند این واحد به جای هزینه کرد برای جمع آوری زباله ها می توانست توسط مردم به خوبی مدیریت شود. ولی باید نیروی بیشتر و هزینه بیشتری توسط شهرداری شود تا این واحد بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

خدمات شهری چیست؟


قلب مدیریت خدمات شهری در گیلان، در واقع خدمات شهری آن است. چون آنچه در ارتباط مستقيم و منسجمي با زندگي روزانه شهروندان می باشد و کيفيت زندگي آنان را تعيين مي کند، نحوه ارائه خدمات شهری توسط شهرداری، ديگر نهادهای مرتبط و نحوه دريافت آن خدمات توسط يکايک شهروندان است.

اگرچه گستره و نوع خدمات شهري همراه با نحوه ارائه آنان، از اهميتي فوق العاده برخوردار است (که غالبا نيز نسبت به آن اطلا عاتي داريم) اما آنچه ما مي خواهيم در اين جا بدان بپردازيم، توضيح اين نکته است که بدانيم در زمينه خدمات شهري، کجا هستيم، کجا بايد برويم و چه مراحلي را بايد طي کنيم.توسعه خدمات شهری در گیلان


امروز در جهان، «خدمات» از «توليد» پيشي گرفته است. به نظر مي رسد کيفيت در خدمات، مسابقه اي است بدون خط پايان. به وضوح شاهديم که اقتصادهاي امروز بيشتر به سمت خدماتي شدن پيش مي روند به طوري که کشورهايي که به خاطر بافت و زيرساخت هاي فرهنگي خود، داراي امتيازاتي در اين زمينه هستند، از ديگران پيشي گرفته اند. به علا وه ماهيتا خدمات به گونه اي است که به خاطر انعطاف پذيري وفضاي خلا قانه خود، هيچ گونه محدوديتي را برنمي تابد.


شهردار در راس شهرداري قرار مي گيرد كه وظيفه نظارت برساير قسمتهاي شهرداري را برعهده دارد و همچنين ارتباط باشوراهاي اسلامي شهر و شركت  دربعضي جلسات آنها . معاونت هم تكميل كننده وظايف شهردار مي باشد . در چندسال گذشته كه انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا انجام مي شود مي توان گفت اين شوراها در


کنار شهرداري خدمات زيادي به شهروندان ارائه مي دهند يعني مي توان اين دو را مكمل يكديگر دانست .


شهرداري وظابف زيادی برعهده دارد و خدماتی فراوان به شهروندان ارائه مي دهد، از جمله:


نظافت و پاكيزگي شهر، ايجاد فضاي سبز وزيبايي و سالم سازی شهر، نظارت بر احداث و ساخت و ساز مسكن، صدور پروانه و سند جهت احداث انواع واحدها، آسفالت و مرمت خیابان ها و معابر


دريافت عوارض نوسازي واستفاده از آن در جهت آسفالت مجدد، فضاي سبز و ... نصب سطل هاي آشغال در سطح شهر و همچنين اعلايه هايي در جهت تشويق شهروندان براي رعايت نظافت