در عصر حاضر جوشکاری و آهنگری یکی از پرکاربردترین و مهمترین شاخه های صنعت به حساب می آیند. جوشکاری با هدف اتصال دائمی آهن آلات و فلزات به یکدیگر و آهنگری با هدف ساخت یک قطعه فلزی از طریق شکل دادن آن انجام می شوند. در این بخش لیستی از مراکز جوشکاری و آهنگری را به شما معرفی می کنیم.