یکی از انواع تخصص های جراحی که در خصوص بازسازی و اصلاح اندام های بدن فعالیت می کند جراحی پلاستیک می باشد. جراحی پلاستیک یا به جهت بازسازی و یا به جهت زیبایی صورت می گیرد. بازسازی به هنگام آسیب دیدگی هایی مثل سوختگی و زیبایی با هدف بهبود ظاهر بدن انجام می شود. در این بخش لیستی از جراح های پلاستیک را به شما معرفی می کنیم.