امروزه در ایران علی رقم ریسک بالا و مشکلات بسیار در تولید ، همواره تولید کنندگان بسیاری به این صنف اضافه می شوند. مصرف کالاهای تولیدی محلی به طور مثبتی بر بهره‌وری ظرفیت و در نتیجه عملکرد اقتصادی کلی کشور اثر می گذارد و به همین دلیل رشد اقتصادی و توسعه ملی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این بخش لیستی از تولیدی ها را به شما معرفی می کنیم.