تغذیه یکی از موارد اصلی در تنظیم سلامت افراد میباشد که در چاقی و لاغری نقش بسیار مهمی دارد . لذا برنامه غذایی برای کاهش یا افزایش وزن کاری دقیق و تخصصی بوده که نیاز به مشورت با افراد متخصص دارد. به همین دلیل شناخت مشاور تغذیه و مراکز درمان چاقی و لاغری از اهمیت بسیاری برخوردار است . لذا لیستی از افراد مجرب در زمینه مشاوره تغذیه و همچنین مراکز درمان چاقی و لاغری را برایتان فراهم نمودته ایم.