از لوازمی که در روزمره مورد استفاده می شود، لوازم صوتی و تصویری هستند. لوازم صوتی و تصویری از لوازمی هستند نیاز به انتخاب درست دارند. این لوازم در اکثر مکان های شخصی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. از انواع آن می توان به لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری خودرو اشاره کرد. گاهی این لوازم صوتی و تصویری پس از مدتی دچار خرابی یا مشکل می شوند که از محلی که تعمیرات لوازم صوتی و تصویری انجام می دهد باید تقاضای خدمات کرد.