جشن و مراسم عروسی و ازدواج،از مهم ترین اتفاق های زندگی برای هر شخصی به حساب می آید. و یقینا همه به دنبال بی نقص و عالی برگزار شدن این مراسم می باشند. از طرفی برای صرفه جویی در زمان و تنوع در وسایل و ابزار تزئینات به کار رفته ، برگزاری این مراسمات بدون تشریفات مجالس کار دشواری خواهد بود. به دلیل اهمیت این مراسمات خاطره انگیز لیستی از تشریفات مجالس را به شما معرفی می نماییم.