در بسیاری از مواردی که دانشجویان یا دانش آموزان به درستی درس های خود را درک نکرده و متوجه نمی شوند از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده میکنند. در حالت کلی یک مدرس خصوصی به راهنمایی و کمک در یادگیری درسی که دانش آموزان یا دانشجویان در آن مشکل دارند می پردازد. در این بخش لیستی از مراکز تدریس خصوصی را به شما معرفی می کنیم.