ساز و کار تاکسی تلفنی ها اگرچه بسیار کوچک و ساده به نظر میرسد، اما کار خدماتی ارزشمندی را ارائه می دهند و می‌توانند در سیستم نظام شهری جایگاه ویژه‌ای داشته باشند. برقراری یک تماس ساده، حضور در محل و ارائه خدمات انتقال تاثیر به سزایی در راحتی و سرعت کار خواهد داشت. باتوجه به اهمیت تاکسی تلفنی ها در این بخش لیستی از این مراکز را ارئه می دهیم.