در بخش گردشگری و سیاحتی، سفر به اماکن تاریخی بخش عمده ای از گردشگری را به خود اختصاص داده است. و می توان گفت اصلی ترین نقش را در تبلیغ و جذب گردشگران ایفا می کند. زیرا بارزترین نشانه های تاریخ و تمدن هر شهری را شامل می شود. در این بخش لیستی از مراکز فعال در زمینه مسافرت های تاریخی را به شما معرفی می کنیم.