بیمارستان واژه ای بسیار آشنا برای تمام مردم می باشد و از جمله مکان های درمانیست که می توان گفت هرکس حداقل یکبار به آنجا مراجعه کرده است. بیمارستان ها از مهمترین بخش های درمانی هستند که فعالیت هایی از قبیل ویزیت، جراحی، مراقبت بیماران و … را بر عهده ارند. در این بخش لیستی از بیمارستان ها را به شما معرفی می کنیم.