از آنجایی که شالی به خودی خود بعد از برداشت قابل استفاده نیست و باید تبدیل به برنج سفید شود، به کلیه مراحلی که برای تبدیل شالی به برنج سفید انجام می شود برنجکوبی می گویند. در این بخش لیستی از برنکوبی ها را به شما معرفی می کنیم.