ایزوگام یکی از مهمترین مصالحیست که در انواع ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد. از ایزوگام برای عایقکاری سطوحی همچون پی، دیواره، کف و بام ساختمان‌ها و استخرها برای جلوگیری از نم و رطوبت استفاده میگردد. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات ایزوگام را معرفی می کنیم.