اورژانس وظیفه رسيدگي به موارد اورژانسی پزشكي و ارائه خدمات به مصدومين و بيماران اور‍ژانسي را به عهده دارد. در واقع کار آنها از صحنه حادثه آغاز شده و تا انتقال به مراکز درمانی ادامه دارد. در این بخش لیستی از مراکز اورژانس را به شما معرفی می کنیم.