فروشگاه های کامپیوتر، موبایل، خدمات کامپیوتری، کافی نت و گیم نت، فروشگاه های الکتریکی و … در عصر الکترونیک و تکنولوژی حاضر از پرکاربردترین خدمات عموم مردم می باشد. بنابراین با توجه به نیاز  ضروری هر یک از ما به این اماکن و خدمات در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات الکترونیک را به شما معرفی میکنیم.