با توجه به اینکه قرآن کتاب آسمانی کشور ماست و اهمیت فراگیری آن بر هیچکس پوشیده نیست، همواره نیازمند مراکزی هستیم که به آموزش قرآن می پردازند. فعالیت های این آموزشگاه ها در زمینه صحیح‏ خوانی و زیباخوانی، توانایی درک معنای عبارات و آیات ساده، آشنایی با پیام‏های اعتقادی و تربیتی و برخی از داستان‏های قرآنی و… می باشد. در این بخش لیستی از مراکز آموزش قرآن را به شما معرفی می کنیم.