آموزشگاه ورزشی از جمله سالن های ورزشی هستند که افراد گاها با اهدافی همچون یادگیری و آموزش دیدن رشته دلخواه یا رسیدن به تناسب بدنی، کم کردن وزن اضافه یا پس از یک عمل جراحی تلاش برای برگرداندن عضلات آسیب‌دیده به حالت طبیعی یا برای گذراندن اوقات فراغت همراه با انجام فعالیت منظم جسمانی به آن جا می‌روند. یک آموزشگاه ورزشی خوب و مناسب تمامی ویژگی های مورد نظرتان را دارا خواهد بود و به خوبی به شما آموزش خواهد داد.