با افزایش سطح فرهنگ و هنر، روی آوردن به موسیقی و یادگیری آن نیز در جامعه گسترش یافت. امروزه افراد زیادی هستند که به این هنر علاقه خاصی دارند و در پی یادگیری آن. بنابراین آموزشگاه هایی ایجاد شدند که در آن ها زیر نظر اساتید انواع سازها آموزش داده می شود. در این بخش لیستی از آموزشگاه موسیقی را به شما معرفی می کنیم.