آموزشگاه های علمی کنکور، مراکزی هستند که به‌ منظور آموزش‌ و نشر وگسترش‌ علوم‌ ومعارف‌ در جهت آمادگی کنکور فعالیت می کنند. برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی، برگزاری آزمون های حضوری و غیرحضوری، مطالعه، تهیه وتدوین وارائه جزوات، کتب، نرم افزارهای آموزشی از جمله فعالیت های این نوع آموزشگاه ها می باشد. در این بخش لیستی از آموزشگاه های علمی کنکور را به شما معرفی می کنیم.