از جمله اصناف مربوط به حوزه خدمات طبخ و سرو غذا و تهیه غذای آماده به طبخ ، می توان به کترینگ ها ،آشپزخانه ها و رستوران ها اشاره کرد.امروزه به دلیل تقاضای بیشتر مردم ، کترینگ ها و آشپزخانه های تهیه غذا رشد بسیاری نموده اند.در زیر نمونه های اصناف مربوط به تهیه غذای آماده به طبخ را مشاهده می کنید.