آلومینیوم با ترکیب خاص خود تبدیل به یکی از مهمترین مواد مهندسی و ساخت مصالح شده است. آلومینیوم دارای دوام بالاییست و دچار پوسیدگی نمی شود. و با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود بعد از آهن مهمترین فلز کاربردی در صنعت به شمار می رود. آلومینیوم فروشان فروشگاه هایی هستند که این فلز کاربردی را عرضه می کنند. در این بخش لیستی از آلومینیوم فروشان را به شما معرفی می کنیم.