آسانسور ها برای حمل انسان یا کالاها از طبقه ای به طبقات بالا با بر عکس عمل استفاده می شوند و جزء یکی از حمل و نقل های عمودی برای جابجایی انسان و اشیا به حساب می آیند. در عصر حاضر و با توجه به گسترش ساختمان های با طبقات زیاد، که رفت و آمد در آنها از طریق پله دشوار و تا حدی ناممکن خواهد بود، آسانسور و بالابر هیدرولیکی به مهمترین نیاز هر ساختمان تبدیل شده است. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات آسانسور را به شما معرفی می کنیم.