ثبت شکایت

سامانه اینترنتی ۱۱۸ ایران هیچ ارتباطی با ۱۱۸ تلفنی مخابرات ایران ندارد

در صورت بروز هرگونه مشکل، انتقاد و یا پیشنهاد از سامانه اینترنتی ۱۱۸ ایران فرم زیر رو پر کرده و متن مشکل ، شکایت ، انتقاد و یا پیشنهاد خود را برایمان ارسال فرمایید

در صورت نیاز کارشناسان ۱۱۸ ایران با شما تماس خواهند گرفت

 

.