بهترین پرده سرای در سیستان و بلوچستان

پرده سرای نگین در چابهار سیستان و بلوچستان